کتاب ۷ ستون جذابیت از آکادمی جذابیت

کتاب رایگان ۷ ستون جذابیت

به زودی …

خودت رو بشناس

بهترین روش جذاب شدن ، شناخت کامل خود است. اینجا یادمیگیری چطور با شناختن خودت و رسیدن به رسالت زندگیت و چیزی که براش ساخته شدی ؛ قهرمان ، فرمانده و رهبر زندگی خود (و حتی دیگران!) شوی.مهم ترین وجه زندگی هر فردی تنها خودش است و باید برای جذابترین شدن به این «خود» مسلط شد.

زن آکادمی جذابیت

زنان رو بشناس

همیشه برای مردان ، زنان موجودات عجیب و ناشناخته ای بودند اما از این به بعد نه! تو اینجا به درک کاملی از رفتارها و خصلت های یک زن میرسی. دیگه هیچوقت رفتار هیچ زنی برات گیج کننده نخواهد بود. این شناخت باعث خواهد شد برای هر زنی ، خواستنی و جذاب باشی!

زوج آکادمی جذابیت

عاشق کن

در طول تاریخ ، دغدغه هر مردی ، علاقمند کردن یک زن به خودش بوده. جاذبه بین زن و مرد بی شک جزو قویترین نیروهای جهان ماست و اینجا یاد خواهی گرفت که چطور میتوان به این نیرو مسلط شده و از آن برای به دست اوردن زنی که دوستش داری ، استفاده کنی!

دوره شیرسان

بهترین فرصت برای جذابترین شدن

بزرگترین دغدغه هر پسر و مردی ؛ پیدا کردن عشق ، به دست آوردن دل دختر و داشتن یک زندگی اجتماعی فوق العاده است.  متاسفانه مردان همیشه توی برقراری ارتباط و عاشق کردن جنس مخالفشون ، مشکل دارند! به همین دلیل هر مردی دوست دارد تا راز بزرگ نفوذ در ذهن و دل یک زن را بداند… تا تبدیل به جذابترین مرد شود. دوره شیرسان جایی است که این رازها (و بیشتر از راز!) برملا خواهد شد. دوست داری جذابترین باشی؟

آره ، بزن بریم!